WHITE BEDROOM SET

Locker €99
4ft 6 Bed Frame €289
Wardrobe €329
Chest of Drawers €259

Full Set Only €799

SOL TRIO BEDROOM SET – €399

2 Door Wardrobe
4 Drawer Chest
3 Drawer Locker

Grey | Black | White Set – €299

2 Door Wardrobe
1 Drawer Chest
3 Drawer Locker

Mexican Set – €449

2 Door Wardrobe / 2 Drawer Chest
5 Drawer Chest
2 Drawer Locker